WSTĘP

Prywatność osób odwiedzających nasze serwisy jest chroniona na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ELGRAF przykłada szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników swoich serwisów internetowych i nie zabiega o ich identyfikację.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest ELGRAF z siedzibą w Szczecinie (71-635), ul. E. Plater 86. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: elgraf@elgraf.szczecin.pl.

PRZETWARZANIE ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia Państwa zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy rozpatrujący zgłoszenie oraz podmioty współpracujące z Administratorem, takie jak dostawcy usług IT, dostawcy usług telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, doradcy zewnętrzni, kancelarie prawne w zakresie koniecznym w celu obsługi zgłoszenia.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES „CIASTECZEK”

Nazwy i rodzaje plików cookies wykorzystywanych przez naszą stronę www:

  • Analityczne – wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu.
  • Funkcjonalne – wymagane do prawidłowego działania strony i przechowywania informacji dotyczących sesji użytkownika. Są związane z obsługą i przeglądaniem strony.
  • Reklamowe – wykorzystywane do wyświetlania reklam i personalizowania ich treści i ofert pod użytkownika.
  • Związane z social media – wykorzystywane do obsługi funkcji wynikających z integracji z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Google +, Twitter itp.

CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES PRZEZ NASZĄ STRONĘ WWW

Te pliki umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, aby lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez użytkowników, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na tej stronie. Pliki cookies pozwalają dostosować Serwis do preferencji użytkownika poprzez określenie urządzenia dostępowego i zapamiętywanie wcześniej wybranych opcji wyświetlania strony. Wykorzystywane są także do opracowywania statystyk, które służą do optymalizowania treści serwisu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

STRONY INNE NIŻ NALEŻĄCE DO ELGRAF

Na serwisach należących do ELGRAF znajdują się odnośniki do zewnętrznych stron WWW, za które nie możemy ponosić odpowiedzialności co do zasad zachowania prywatności obowiązujących na tych stronach. Prosimy po przejściu na inne strony o zapoznanie się z ustalaną dla nich polityką prywatności i plików cookies. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies dotyczy tylko serwisów należących do ELGRAF.

DODATKOWE INFORMACJE

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji na temat Państwa danych osobowych, sposobu ich zabezpieczenia lub możliwości ich zaktualizowania lub usunięcia mogą je Państwo uzyskać kontaktując się z nami pod adresem elgraf@elgraf.szczecin.pl.

ELGRAF zastrzega możliwość zmiany podanych tutaj informacji poprzez wprowadzenie modyfikacji do powyższego zapisu.